HAGL 'xin được thử thách' để duy trì niêm yết cổ phiếu

HAGL cho rằng cổ đông mua cổ phiếu dựa trên tình hình kinh doanh hiện tại và triển vọng tương lai chứ không phải thông tin tài chính quá khứ cách đây 3-5 năm.