Những ngân hàng lãi trên 20.000 tỷ đồng, cạnh tranh top đầu với Big 4

Năm 2023, dù khó khăn nhưng ngành ngân hàng vẫn tăng trưởng về lợi nhuận. Nhiều ngân hàng cổ phần tư nhân vẫn đạt lợi nhuận trước thuế trên 20.000 tỷ đồng, cạnh tranh top đầu với nhóm Big 4.