WinComerce nhà bán lẻ của năm

Đang ngồi tù, vị Chủ tịch chứng kiến tài sản tăng thêm 4,5 tỷ USD, từ triệu phú thành tỷ phú đôla

Nhờ cổ phiếu công ty tăng tới 919% trong năm nay, 1 vị chủ tịch đang ngồi tù vẫn chứng kiến tài sản tăng mạnh.