Cổ phiếu Vincom Retail (VRE) nổi sóng sau khi quỹ ngoại tỷ USD trở thành cổ đông lớn

Cổ phiếu VRE trên thị trường đã nổi sóng mạnh mẽ sau khi đón cổ đông lớn nước ngoài với những phiên tăng giảm có biên độ lớn cùng giao dịch sôi động.