Đơn vị kiểm toán cho FLC bị đình chỉ tư cách kiểm toán

Theo FLC, việc Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt bị đình chỉ tư cách kiểm toán ngày 30/3/2022 khiến doanh nghiệp này chưa được phát hành và công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.