Giải pháp toàn diện sở hữu căn nhà

Khoản lãi mong manh của Tập đoàn Hoa Lâm

Trong nhiều năm, lãi sau thuế của Tập đoàn Hoa Lâm chỉ ở ngưỡng vài tỷ đồng, dù tổng tài sản lên tới hàng nghìn tỷ đồng.