Tài sản của CEO Pinterest tăng lên 3,8 tỷ USD sau thông tin PayPal sắp mua lại công ty

Cổ phiếu của Pinterest tăng sau thông tin PayPal đang đàm phán để mua lại công ty này. Silbermann sở hữu 8% của Pinterest với khối tài sản trị giá 3,8 tỷ USD.