Vụ thao túng giá chứng khoán tại FLC: Bắt em gái ông Trịnh Văn Quyết

Cơ quan điều tra khởi tố bà Trịnh Thị Minh Huế để điều tra hành vi giúp sức cho chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán.