Trầm hương Thịnh Phúc

Ngân hàng rục rịch giảm lãi suất cho vay

Nhiều ngân hàng đã bắt đầu giảm lãi suất cho vay với cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn mới chỉ ghi nhận thông qua các gói tín dụng cục bộ.