WinComerce nhà bán lẻ của năm

Cơ cấu quản trị của Sabeco thay đổi thế nào sau khi về tay người Thái?

Động thái của Sabeco trong việc thay đổi cơ cấu quản trị sau khi về tay người Thái chỉ nhấn mạnh sự chậm chạp của các công ty Việt Nam trong việc áp dụng những tiêu chuẩn quản trị quốc...