Kinh tế Nhật Bản, một câu chuyện buồn

Đã 84 tuổi, và giờ đây 'Bà F' phải đi tù 05 năm vì tội ăn trộm vặt. Bà hay ăn trộm gạo, dâu tây, và thuốc trị cảm cúm ở một số cửa hàng. Sau khi mãn hạn tù,...