WinComerce nhà bán lẻ của năm

Chuyện gì xảy ra trong văn phòng Lehman Brothers ở Anh sát ngày phá sản?

Một trong những biểu tượng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 là bức ảnh khoảng 20 nhân viên quay lưng vào cửa sổ, dự một cuộc họp khẩn tại văn phòng Lehman Brothers ở London khi ngân...