Top 6 xuất khẩu trên 10 tỷ USD, ngành đứng đầu hút vốn FDI 'khủng' nhất Việt Nam

Bất chấp những thách thức và khó khăn ở cả trong nước và quốc tế, xuất khẩu của Việt Nam vẫn “giữ được lửa” trong 9 tháng của năm 2023 với nhiều mặt hàng xuất khẩu có giá trị hơn 10 tỷ USD.