Đại biểu hỏi quản lý tiền mặt sao mà khám xét phát hiện 10 tỉ, Thống đốc nói đang sửa quy định

Từ sự việc công an khám xét và phát hiện 10 tỉ đồng tiền mặt, đại biểu chất vấn về việc quản lý, sử dụng tiền mặt của Ngân hàng Nhà nước.