WinComerce nhà bán lẻ của năm

Tập đoàn Hoà Bình nói gì khi lỗ thêm 1.400 tỷ sau kiểm toán

Lý giải về việc lỗ chồng lỗ, Tập đoàn Hoà Bình cho biết kiểm toán điều chỉnh chi phí trích lập dự phòng khiến lợi nhuận điều chỉnh giảm mạnh.