WinComerce nhà bán lẻ của năm

Sở hữu chéo ngân hàng: 'Ai cũng biết, cũng nhận ra nhưng nêu tên, chỉ mặt rất khó

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn Đồng Nai) cho rằng, quy định chống sở hữu chéo ở trong dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi đưa ra lần này là chưa mạnh.