Các quỹ ETF sắp mua hàng chục triệu cổ phiếu SHB cùng hàng triệu cổ phiếu HPG, VND

14/06/2022 07:17

Các quỹ ETF có thể mua vào hơn 16 triệu cổ phiếu SHB, gần 9 triệu cổ phiếu HPG và hơn 8 triệu cổ phiếu VND trong kỳ tái cơ cấu sắp tới.

Các quỹ ETF sắp mua hàng chục triệu cổ phiếu SHB cùng hàng triệu cổ phiếu HPG, VND

Các quỹ ETF sắp mua hàng chục triệu cổ phiếu SHB cùng hàng triệu cổ phiếu HPG, VND

FTSE Russell và MVIS đã công bố kết quả danh mục các chỉ số mới. Danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 22/6, do đó các quỹ ETF liên quan sẽ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày thứ 6 (17/6) tới đây. Trong báo cáo công bố mới đây, Công ty Chứng khoán SSI đã đưa ra ước tính giao dịch của các quỹ ETF trong kỳ tái cơ cấu tới.

Cụ thể, FTSE Vietnam Index loại APH và không thêm cổ phiếu nào. Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF ước tính sẽ bán khoảng 1,6 triệu APH đồng thời cân đối lại tỷ trọng các cổ phiếu trong rổ với thay đổi không đáng kể. Ở chiều mua vào, VND là cổ phiếu dự kiến được mua nhiều nhất với 2,76 triệu cổ phiếu. Các cổ phiếu còn lại dự kiến giao dịch chưa tới 1 triệu đơn vị.

Ước tính giao dịch của quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF

Trong khi đó, chỉ số FTSE Vietnam All-share Index thêm PC1 và loại APH, FLC. Tuy nhiên, hiện tại không có quỹ ETF nào trực tiếp sử dụng chỉ số này nên các thay đổi này không ảnh hưởng tới các cổ phiếu.

Còn với MVIS Vietnam Index, bao gồm 59 cổ phiếu, trong đó có 45 cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam và 14 cổ phiếu nước ngoài có liên quan, sẽ thêm mới SHB và VCG trong kỳ này. Ở chiều ngược lại, ORS là cổ phiếu bị loại.

Với tổng giá trị tài sản 418 triệu USD, SHB ước tính sẽ được quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF mua vào 5,92 triệu cổ phiếu. Kế đó là DXG với 3,08 triệu cổ phiếu, HPG với 2,21 triệu cổ phiếu, VCG với 1,7 triệu cổ phiếu, VIX với 1,2 triệu cổ phiếu, HUT với 1,14 triệu cổ phiếu và BCG với 1,13 triệu cổ phiếu. Đối nghịch, quỹ dự kiến bán 3,09 triệu cổ phiếu SHS, 1,64 triệu cổ phiếu ORS, 1,5 triệu cổ phiếu VIC và 1,05 triệu cổ phiếu STB.

Ước tính giao dịch của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF

Ngoài ra, mặc dù chỉ số Vietnam 30 Index không thực hiện rà soát danh mục trong kỳ này nhưng Fubon FTSE Vietnam ETF - quỹ ETF lớn thứ 2 trên thị trường Việt Nam với quy mô tài sản 12.700 tỷ đồng - dự kiến cũng sẽ thay đổi tỷ trọng các cổ phiếu trong rổ chỉ số.

Ước tính giao dịch của quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF

Theo đó, Fubon FTSE Vietnam ETF có thể mua vào 10,2 triệu cổ phiếu SHB, 6,74 triệu cổ phiếu HPG, 5,96 triệu cổ phiếu VND và 2,4 triệu cổ phiếu HCM. Trong khi đó, quỹ dự kiến bán ra 2,32 triệu cổ phiếu VIC, 1,4 triệu cổ phiếu MSN và 1 triệu cổ phiếu VHM.

Như vậy, tổng cộng, các quỹ ETF có thể mua vào hơn 16 triệu cổ phiếu SHB, gần 9 triệu cổ phiếu HPG và hơn 8 triệu cổ phiếu VND trong kỳ tái cơ cấu sắp tới.

Theo Thanh Long/VietnamFinance