VinMart

Lộ diện 5 ‘ông lớn’ cùng muốn đầu tư dự án điện lực LNG Cà Ná 49.000 tỷ đồng

Trong 5 nhà đầu tư đáp ứng năng lực, kinh nghiệm thực hiện trung tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1 với vốn đầu tư khoảng 49.000 tỷ đồng có 1 nhà đầu tư “thuần nội”.