'Vành đai ở Hà Nội và TP. HCM là công trình để đời cho con cháu, cần giao Thủ tướng cầm trịch'

Đại biểu Nguyễn Văn Thân - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, cho rằng dự án đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và dự án đường vành đai 3 TP. HCM là 2 công trình “để đời cho con cháu” cần giao Thủ tướng Chính phủ “cầm trịch”, nếu giao cho các địa phương sẽ dễ dẫn tới tình trạng “xôi đỗ” và không đồng nhất.