GLP lập quỹ 1,1 tỷ USD, rót vốn vào ngành logistics Việt Nam

Quỹ mới chuyên về phát triển logistic tại Việt Nam có quy mô 1,1 tỷ USD, được thành lập bởi tập đoàn kho vận hàng đầu thế giới GLP và nhiều định chế tài chính lớn.