Khánh Hòa: Biến hòn đảo 10.000ha không có người ở thành khu du lịch cao cấp

HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua 2 nghị quyết phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) của Khu du lịch sinh thái đảo Hòn Lớn (Phân khu 1) và Khu du lịch núi Khải Lương (Phân khu 2), huyện Vạn Ninh, thuộc 19 phân khu tại Khu kinh tế Vân Phong.