Giải pháp toàn diện sở hữu căn nhà

Đại gia Hàn Quốc đổ hàng tỷ USD mở siêu nhà máy, xây đại đô thị ở Việt Nam

Hàn Quốc luôn nằm trong top ba quốc gia có lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào Việt Nam cao nhất.