'Nếu giải ngân đầu tư công vẫn chậm, nên chuyển nguồn lực này cho khu vực tư nhân'

Đó là kiến nghị của của Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Đại biểu quốc hội TP. Hà Nội tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.