WinComerce nhà bán lẻ của năm

Bỏ vốn 8.000 tỷ làm băng tải xuyên biên giới, chuyển than từ Lào về Việt Nam

Theo đề nghị của Sở Công Thương, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thống nhất chủ trương để Công ty PTS Viễn Đông khảo sát, nghiên cứu dự án làm băng tải vận chuyển than từ Lào về Việt Nam qua tỉnh này.