VinMart

Agribank AMC rao bán nhà máy của Công ty TH BONBON, giá khởi điểm hơn 103 tỷ đồng

Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank (Agribank AMC) vừa thông báo bán đấu giá tài sản đảm bảo của Công ty TNHH TH BONBON.