Đang điều trị tâm thần, trốn ra ngoài làm chủ đường dây vay nặng lãi 292%/năm

Mặc dù đang trong thời gian bị áp dụng điều trị tâm thần bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần trung ương 1, Kiều Văn Tiến đã bỏ trốn, điều hành đường dây cho vay nặng lãi 292%/năm.