Bà Hoàng Thị Thúy Lan: Từ giáo viên thành Bí thư Tỉnh uỷ, con gái tuổi 30 làm Phó GĐ Sở

Bà Hoàng Thị Thúy Lan được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc vào tháng 2/2015. Trước đó, bà Lan từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng khác tại địa phương này.