Ông Nguyễn Đức Chung tạo lợi nhuận 36 tỷ cho công ty của gia đình

VKSND xác định ông Chung chỉ đạo mua chế phẩm Redoxy 3C qua Công ty Arktic do vợ ông này thành lập. Hợp đồng mang lại cho doanh nghiệp khoản lợi nhuận hàng chục tỷ đồng.