Chủ tịch nước: Giàu lên về đất rất nhiều, tù tội về đất cũng nhiều

"Không được vô nguyên tắc trong quy hoạch đất đai. Vừa qua, chuyện giàu lên vì đất rất nhiều nhưng tù tội vì đất cũng rất nhiều, kỷ luật Đảng vì đất cũng rất nhiều. Cho nên yêu cầu đặt ra là phải chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai ở các cấp, các ngành", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.