WinComerce nhà bán lẻ của năm

Ứng dụng hẹn hò của nữ doanh nhân gốc Việt huy động thành công 1,6 triệu USD

Fika là nền tảng hẹn hò tập trung vào người dùng nữ, vừa nhận 1,6 triệu USD. Số tiền được đầu tư cho mở rộng đội ngũ, cải thiện AI và phát triển người dùng tại Việt Nam.