Trầm hương Thịnh Phúc

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) nhận “bão” đánh giá 1 sao trên Google

“Chất lượng sàn không tương xứng với kỳ vọng nhà đầu tư, xử lý vấn đề quá chậm, gây thất thoát cho nhà đầu tư”, là đánh giá 1 sao trên Google dành cho Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM...