Tập đoàn Facebook đổi tên công ty mẹ thành Meta, tham vọng 'vũ trụ ảo'

Facebook, gã khổng lồ công nghệ của Mỹ, đã đổi tên công ty mẹ thành "Meta" trong bối cảnh tập đoàn hứng một loạt chỉ trích từ báo chí và các cựu nhân viên cấp cao.