Giải pháp toàn diện sở hữu căn nhà

Chậm công khai quy hoạch dẫn đến sốt đất, thao túng thị trường

Đại biểu Quốc hội cho rằng ở nhiều nơi, việc công khai quy hoạch rất mập mờ, từ đó dẫn đến thiếu thông tin, gây ra tình trạng đầu cơ, sốt đất, thao túng thị trường.