Số phận của China Evergrande và tỷ phú Hứa Gia Ấn thay đổi như thế nào

Nhà sáng lập China Evergrande từng là doanh nhân giàu nhất Trung Quốc. Giờ, ông đứng trước nguy cơ mất tất cả.