Từ quan điểm 'phải xử lý dứt điểm', số phận các dự án đắp chiếu, yếu kém giờ ra sao?

5 dự án yếu kém thua lỗ trong nhóm 12 dự án yếu kém của ngành công thương đã được đưa ra khỏi danh mục dự án, khi thực hiện đúng nguyên tắc xử lý dứt điểm, tăng tính linh hoạt, chủ động của các doanh nghiệp đầu tư.