Đấu giá đất: Đừng chỉ nghĩ đến giá cao hay thấp

Các chuyên gia cho rằng nhà nước cần sớm hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất nhưng tránh can thiệp quá sâu gây cản trở nhà đầu tư và khiến thị trường đấu giá kém minh bạch.