VinMart

Tập đoàn Sovico muốn đầu tư 1.000 ha tại khu công nghiệp Hữu Lũng

Khu công nghiệp này có diện tích 5.000 ha, và đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 vào cuối tháng 5/2021.