5 công trình thay đổi diện mạo giao thông ở TP HCM hoàn thành năm 2022

Đó là các công trình cầu Thủ Thiêm 2, mở rộng đường Đặng Thúc Vịnh, đường Đồng Văn Cống, nhánh cầu Bưng, hầm chui trước bến xe Miền Đông mới.