“Nghệ thuật đánh trận” của Samsung tại Việt Nam qua chuyện kể của ông Tô Chính Nghĩa

Đó là "lấy nông thôn bao vây thành thị với tốc độ thần tốc và phương châm táo bạo”, xây dựng thị trường cho Samsung từ các tuyến xã, huyện trọng điểm, rồi mới tràn dần về thành phố, đi ngược lại với những thương hiệu nổi tiếng đã đi trước.