Novaland có tân Chủ tịch HĐQT

Ông Bùi Xuân Huy sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Novaland thay ông Bùi Thành Nhơn kể từ ngày 20/1.