Loạt doanh nghiệp của đại gia người Đà Nẵng, Lê Trường Kỹ 'làm ăn' ra sao?

Ông Lê Trường Kỹ hiện đang nắm phần lớn cổ phần và giữ vai trò lãnh đạo tại loạt doanh nghiệp như CTCP Kỹ thuật Xây dựng Dinco, CTCP Tập đoàn Đầu tư Din Capital hay CTCP Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng...