Trầm hương Thịnh Phúc

Ông Hồ Nhân nói về hình ảnh thân thiết chụp cùng Hiền Hồ

Khẳng định ông và Hiền Hồ coi nhau như anh em ruột trong nhà, Tổng giám đốc Nanogen nói: "Anh em nương tựa nhau, giúp đỡ nhau thôi, có gì đâu".