‘Siêu doanh nghiệp’ đăng ký vốn 21,7 tỷ USD giải thể

Auto Investment Group thông báo giải thể công ty chỉ sau 6 tháng đăng ký thành lập vì các cổ đông không góp đủ số cổ phần đã đăng ký mua.