VinMart

Nhựa An Phát Xanh (AAA) dự kiến phát hành gần 30 triệu cổ phiếu thưởng

Số cổ phiếu thưởng này được dùng với mục đích tăng vốn cổ phần