VinMart

Chúa sông Bắc Kỳ - vua quảng cáo nước Nam

Đó không thể là ai khác ngoài doanh nhân Bạch Thái Bưởi (1874-1932). Cụ là người của những chữ “đầu tiên” trong kinh doanh, chữ “No1” trong quảng cáo, tiếp thị sản phẩm ở Việt Nam trong suốt 30 năm...