Luật sư Nguyễn Đăng Tư hướng dẫn kỹ năng giúp sinh viên Luật thành công

Là một luật sư với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề, luật sư Nguyễn Đăng Tư đến từ công ty Luật TriLaw chia sẻ các kỹ năng cần thiết giúp sinh viên Luật thành công.