VinMart

Trộm 352 triệu USD, doanh nhân Singapore sống xa hoa

Doanh nhân bị buộc tội thực hiện cú lừa đầu tư lớn nhất trong lịch sử Singapore đã bỏ túi tới 352 triệu USD và sống như một ông hoàng.