Bloomberg: Tỉ phú Trung Quốc Zhang Yiming từ chức chủ tịch ByteDance

Tỉ phú Trung Quốc Zhang Yiming (Trương Nhất Minh) đã từ chức chủ tịch ByteDance - công ty mẹ của TikTok - sau khi thông báo rời ghế giám đốc điều hành (CEO) công ty hồi tháng 5 vừa qua.