26 tuổi, Alex Rodrigues trở thành CEO trẻ nhất của công ty niêm yết vốn hóa 5 tỉ USD

Alex Rodrigues, 26 tuổi, vừa trở thành CEO trẻ nhất đang điều hành của công ty đại chúng có vốn hóa 5 tỉ USD.