Ông Nguyễn Tử Quảng làm chủ tịch Ủy ban phát triển trí tuệ nhân tạo thuộc VINASA

Ông Nguyễn Tử Quảng, Phó chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA), Tổng giám đốc Bkav, được giao làm chủ tịch ủy ban phát triển trí tuệ nhân tạo.