Chợ Việt xưa và nay: Những 'tỷ phú thương mại' của Việt Nam thời hiện đại

Xuất thân là những người có học vấn cao nhưng cuộc đời của một số doanh nhân thành đạt của Việt Nam chỉ thực sự trở nên đặc biệt bởi quyết định rẽ hướng sang xây dựng nên các “đế chế” bán lẻ của riêng của mình. Những thương nhân thời hiện đại này đã góp phần làm thay đổi diện mạo ngành bán lẻ Việt Nam trong vài thập kỷ qua.