WinComerce nhà bán lẻ của năm

Chuyện “bad boy” và “good boy” nối nghiệp ở những công ty gia đình nổi tiếng nhất Việt Nam

Nếu có nhiều F2 ở những công ty gia đình nổi tiếng được biết đến với ý chí, tài năng và trưởng thành vượt bậc sau khủng hoảng của gia đình thì cũng có những thiếu gia nổi tiếng với hình tượng “bad boy”. Bên cạnh đó là những hình tượng “good boy” kiểu mẫu nối nghiệp gia đình.