CEO doanh nghiệp tỷ đô tiết lộ cách để start-up thành công: Biết cách nịnh vợ, luôn về nhà ăn tối đúng giờ!

Hàng ngày, McKinnon luôn nhìn đồng hồ và tự nhủ sẽ phải về nhà sớm hơn 7 giờ tối. Mặc dù nhiều lúc không muốn về sớm hơn các nhân viên, nhưng đó là điều đã giúp anh trở thành một CEO “toàn năng” hơn.

Đang tải...