Chủ tịch Hoa Sen ở trên núi, mỗi tháng đến công ty 1-2 lần

“Hơn 3 năm qua, tôi ít ở tập đoàn. Vợ con ở Australia, thỉnh thoảng tôi qua thăm. Tôi thường ở trên núi. Anh em đủ sức điều hành không cần tới tôi”, ông Lê Phước Vũ nói.

Trong phiên họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen sáng 13/1, Chủ tịch HĐQT Lê Phước Vũ dành hơn 20 phút để chia sẻ với cổ đông về chiến lược của tập đoàn và việc ông lên núi ở.

“Hơn 3 năm qua, sau vụ Cà Ná (Dự án thép Hoa Sen Cà Ná ở tỉnh Ninh Thuận bị dừng năm 2017 – PV), tôi ít ở tập đoàn. Vợ con tôi ở Australia, thỉnh thoảng tôi qua thăm. Tôi thường ở trên núi. Anh em đủ sức điều hành không cần tới tôi”, ông Vũ mở đầu.

Giảm 1/3 nhân sự sau một năm

Theo Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen, trong 3 năm vừa rồi, thông thường 1-2 tháng, ông chỉ tới công ty 1-2 lần và mỗi lần cũng chỉ đến vài tiếng. Tuy nhiên, ông vẫn thường trao đổi với Phó chủ tịch HĐQT thường trực Trần Ngọc Chu và Tổng giám đốc Trần Quốc Trí qua điện thoại.

“Ở Australia, tôi gọi ít nhất một ngày một lần, ở trên núi tôi cũng gọi. Tháng ổn định có khi 2, 3 ngày tôi mới gọi. Tháng có nhạy cảm về giá, biến động lớn, gần như ngày nào tôi cũng gọi”, ông Vũ kể lại.

Đang tải...