Cộng sự đắc lực của Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang là ai?

Ngày 24/4 tới đây, Masan Group (MSN) sẽ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Ngoài chương trình dự kiến và Báo cáo của HĐQT đã được gửi đến các cổ đông, MSN cũng đã công bố danh sách các ứng viên ứng cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo đó, danh sách Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Masan được đề cử có 6 người gồm: ông Nguyễn Đăng Quang, bà Nguyễn Hoàng Yến (vợ ông Quang), ông Nguyễn Thiều Nam; ông Woncheol Park, ông Nguyễn Đoan Hùng và ông David Tan Wei Ming.

Trong đó, ông Nguyễn Đoan Hùng và ông David Tan Wei Ming được HĐQT đương nhiệm đề cử với tư cách là ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.

Các ứng viên thành viên Ban Kiểm soát (BKS) gồm: ông Nguyễn Quỳnh Lâm, ông Phạm Đình Toại và bà Phan Thị Thúy Hoa.

Ông Nguyễn Đăng Quang chỉ trực tiếp sở hữu 15 cổ phiếu MSN, nhưng gián tiếp sở hữu 177.129.697 cổ phiếu thông qua 48,5% cổ phần tại CTCP Masan, và 75.057.002 cổ phiếu thông qua 48,5% cổ phần tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương.

Trong số các ứng viên ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, ngoài 3 gương mặt cũ là Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Hoàng Yến, Nguyễn Thiều Nam, có 3 gương mặt hoàn toàn mới.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Đoan Hùng nguyên là Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nghỉ hưu theo chế độ từ năm 2013; ông Woncheol Park đại diện cho cổ đông SK Investment Vina II Pte. Ltd; trong khi ứng viên David Tan Wei Ming hiện là Giám đốc Kohlberg Kravis Roberts & Co. Inc.

Như vậy, HĐQT mới sẽ có nhiều hơn 01 thành viên so với trước, các ông Lars Kjaer và Dominic Edward Salter Price sẽ không còn là thành viên HĐQT Masan Group.

Trong số các thành viên HĐQT hiện tại, ông Nguyễn Thiều Nam được cho là cánh tay phải của Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang.

Ông Nam sinh năm 1970 tại Hà Nội, là Phó Tổng Giám đốc Masan Group từ năm 2009 đến nay; Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần (CTCP) Masan từ năm 2008 đến nay. Trước khi đầu quân cho Masan từ năm 2002, ông Nam là Tổng Giám đốc Công ty May Việt Tiến.

Ông Nguyễn Thiều Nam hiện sở hữu 172.217 cổ phần, chiếm 0,01% vốn điều lệ của Masan Group.

Quá trình công tác của ông Nguyễn Thiều Nam:

Các chức vụ hiện nay của ông Nguyễn Thiều Nam:

Các chức vụ hiện nay của ông Nguyễn Đăng Quang:

Quá trình công tác của ông Nguyễn Đăng Quang:

Các chức vụ hiện nay của bà Nguyễn Hoàng Yến:

Theo Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Masan, doanh thu năm 2019 từ 45.000 – 50.000 tỷ đồng, tăng 18-31% so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của công ty từ 5.000 – 5.000 tỷ đồng, tăng 44-58% so với năm ngoái.

Đáng chú ý, HĐQT Masan trình Đại hội cổ đông thông qua phân chia lợi nhuận năm 2018 với mức chia cổ tức năm 2018 là 0%.

Hiền Anh

Theo Infonet