Khối tài sản của 5 tỷ phú Việt Nam đến từ đâu?

Việt Nam được Forbes công nhận có 5 tỷ phú năm 2019 với tổng tài sản 13,6 tỷ USD, đến từ nhiều lĩnh vực.

Khối tài sản của 5 tỷ phú Việt Nam đến từ đâu?

Minh Sơn – Tạ Lư

Khối tài sản của 5 tỷ phú Việt Nam đến từ đâu?

Minh Sơn – Tạ Lư

Theo Vnexpress

Đang tải...