Một lần nữa, cả thế giới phải “rùng mình” bởi lời tiên tri của Vanga

Vanga là nhà tiên tri, nhà nghiên cứu thảo dược nổi tiếng của Bulgaria. Bà sinh ngày 31/1/1911 và mất ngày 11/8/1996. Tên khai sinh của bà là Vangelia Pandeva Dimitrova, sau khi kết hôn đổi thành Vangelia Gushcherova…Bà tiên tri mù Vanga và những sấm truyền về tương lai loài người đã và đang tiếp diễn…

Đang tải...