Từ khóa "ACB nhận thế chấp nhiều hợp đồng bán kit xét nghiệm" :