Từ khóa "Các 'ông lớn' địa ốc rầm rộ thoái vốn công ty con" :