Từ khóa "EVN hạ giá mua điện tái tạo đã hòa lưới" :