Từ khóa "hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19" :