Từ khóa "màn ra mắt ô tô điện đầu tiên của Việt Nam" :