Từ khóa "người có ảnh hưởng nhất thế giới về tiền điện tử" :