Từ khóa "nhà sáng lập nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc Pinduoduo" :