Tôi là một CEO, và đây chính xác là những gì tôi làm một ngày!


Làm CEO không khó cũng không dễ. Chỉ cần bạn có niềm tin vào chính mình thì chuyện gì cũng làm được.

Trong sự nghiệp “dài hơi” của mình, tôi đã có cơ hội được tiếp xúc và làm việc với nhiều CEO ở nhiều cấp độ năng lực khác nhau và có quan điểm, tầm nhìn khác nhau. Tôi cũng xuất phát từ một công ty nhỏ được CEO các công ty khác hỗ trợ, tư vấn, dẫn dắt và đầu tư. Tôi là một CEO đến từ một quỹ đầu tư do chính mình lập ra và quản lý.

Công việc của một CEO là như sau:

Họ đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm về những gì họ đã làm. Đây là phần việc lớn nhất của họ. Đặc biệt hơn cả, họ phải xác định tầm nhìn xa rộng cho tương lai công ty bởi đó là đường hướng đúng đắn để đội ngũ nhân viên đi theo và tiến bộ. Sau đó, họ phải vạch ra chiến lược cụ thể để kiểm soát được từng mục đích nhỏ đã làm được hay chưa.

Họ nắm quyền lãnh đạo. Họ hướng công ty theo tầm nhìn mà họ đặt ra. Họ xắn tay xây dựng văn hóa biểu trưng cho công ty.

Họ đảm bảo nguồn tài chính cho công ty. Bởi vốn chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất của một công ty bên cạnh nhân sự cũng như đường lối chiến lược.

Họ quản lý rủi ro. Kinh doanh bắt buộc phải có rủi ro và người đứng đầu một công ty chắc chắn phải dự trù rằng trên con đường mình đi sẽ có khó khăn và biết được mình sẽ làm gì khi ấy.

Họ có trách nhiệm với chủ sở hữu. Chủ sở hữu có nghĩa là chủ sở hữu hợp pháp như cổ đông, nhưng nó cũng có thể mang ý nghĩa rộng hơn bao gồm quyền sở hữu đạo đức, nghĩa là bất kỳ ai quan tâm đến tầm nhìn và mục tiêu của công ty. CEO chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu của công ty hoặc Hội đồng quản trị đại diện cho chủ sở hữu công ty về hiệu quả và tác động của công ty.

Tóm lại, đó là những công việc chính của một CEO. Nhưng nếu xảy ra biến cố, họ có thể đảm nhiệm những vị trí còn trống. Làm CEO không dễ, một khi đã đảm nhiệm vị trí này, bạn cần phải trang bị niềm tin và sự quyết tâm để đối mặt với những thách thức cần thiết.


Bonnie Foley-Wong – CEO Pique Ventures

Theo Trí Thức Trẻ

Đang tải...