5 điểm tương đồng giữa chơi golf và lãnh đạo doanh nghiệp

14/01/2019 22:07

Hiếm có một tay golf nào chơi hoàn hảo từ đầu đến cuối trận đấu. Công việc lãnh đạo doanh nghiệp cũng vậy.