Phúc Long - Bừng sáng thức tỉnh - Masan

Ai được nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp?

27/09/2021 20:14

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

6-chot-thay-1629981683720102311440-16327283320021274893075-1632748422.jpg

Ảnh minh họa - NLĐ.

Ngay sau đó, Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết 116 để thực thi chính sách này. Nghị quyết của của Quốc hội cho phép sử dụng khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020 để hỗ trợ người lao động.

Đối tượng thụ hưởng chính sách này là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021, không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Mức hỗ trợ dựa trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của từng người lao động, dao động từ 1,8 triệu đồng đến 3,3 triệu đồng/người. Thời gian thực hiện hỗ trợ người lao động từ ngày 1/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Theo Nghị quyết, người sử dụng lao động cũng được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống bằng 0% trong thời gian 12 tháng, từ ngày 1/10/2021.

Dự kiến các doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được khoảng 8.000 tỷ đồng từ chính sách này.

Ông Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội cho biết: "Dự kiến ban hành trước ngày 1/10 tức sau ngày 1/10 người lao động có thể được nhận tiền.

Chúng tôi đang xây dựng để quyết định sớm đi vào cuộc sống giúp người lao động dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và công khai minh bạch để người lao động, người sử dụng lao động tiếp cận nhanh được quỹ bảo hiểm thất nghiệp này".

Theo VTV Digital