An Quý Hưng vẫn chưa trả 6.823 tỷ đồng tiền mua 57,71% cổ phần Vinaconex

28/11/2018 20:21

Trích văn bản của SCIC gửi An Quý Hưng: "Đề nghị Quý Công ty thanh toán số tiền còn lại: 6.823.703.821.700 đồng vào tài khoản của SCIC theo đúng quy định trong Quy chế đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Vinaconex để đảm bảo SCIC nhận được tiền thanh toán mua cổ phần, muộn nhất trong ngày 4/12/2018".
vnf-vinaconex-an-quy-hung

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa gửi văn bản thông báo nộp tiền mua cổ phần của nhà đầu tư trúng giá trong phiên đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Tổng công ty Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) tới Công ty TNHH An Quý Hưng.

Theo đó, với số lượng cổ phần đăng ký mua của An Quý Hưng là 254,9 triệu cổ phần; số lượng cổ phần được quyền mua là 254,9 triệu cổ phần, mức giá mua phải thanh toán 28.900 đồng/cổ phần; An Quý Hưng sẽ phải thanh toán 7.366 tỷ đồng. Với số tiền đã đặt cọc là 542,9 tỷ đồng; An Quý Hưng sẽ phải thanh toán nốt 6.823 tỷ đồng.

"Đề nghị Quý Công ty thanh toán số tiền còn lại: 6.823.703.821.700 đồng (bằng chữ: sáu nghìn, tám trăm hai mươi ba tỷ, bảy trăm linh ba triệu, tám trăm hai mươi mốt nghìn, bảy trăm đồng) vào tài khoản của SCIC theo đúng quy định trong Quy chế đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Vinaconex (ban hành kèm theo Quyết định số 398/ĐTKDV-ĐT 2 ngày 22/10/2018 của Tổng giám đốc SCIC) để đảm bảo SCIC nhận được tiền thanh toán mua cổ phần muộn nhất trong ngày 4/12/2018", văn bản của SCIC gửi An Quý Hưng cho biết.

vinaconex

Cùng với việc "thúc giục" An Quý Hưng thanh toán tiền, SCIC cũng gửi văn bản thông báo đã hoàn trả tiền cọc đến 2 nhà đầu tư tham gia đấu giá là ông Nguyễn Văn Đông và Công ty TNHH Đầu tư Star Invest. Cụ thể, SCIC đã hoàn trả lại 542,9 tỷ đồng tiền đặt cọc cho 2 nhà đầu tư này trong ngày 26/11/2018.

Huy Ngọc/Nhà Đầu tư