Qua 1 năm buồn, người đàn ông quyền lực đứng sau Bầu Đức mất tất

Cánh tay phải đắc lực, người cùng ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) nắm quyền điều hành Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - ông Đoàn Nguyên Thu rơi vào vòng xoáy đen đủi, mất gần như tất cả trong...