Giải pháp toàn diện sở hữu căn nhà

Những thương vụ bạc tỷ được thảo luận và quyết định trên sân golf như thế nào?

Nếu là một doanh nhân hoặc một người trẻ đang nung nấu ý định khởi nghiệp, chắc chắn bạn biết rằng đôi khi những thương vụ bạc tỷ không được đàm phán trên bàn giấy. Sân golf là một trong...