VinMart

Chủ hãng kem Tràng Tiền nói gì trước nguy cơ bị hủy niêm yết?

13/09/2021 18:41

Trước cảnh báo từ HSX, Ocean Group cho biết đang cố gắng khắc phục, giảm dần số lượng, giá trị của các ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên báo cáo tài chính.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) vừa thông qua yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, mã chứng khoán OGC) khắc phục ý kiến của kiểm toán ngoại trừ liên quan tổng số dư nợ gốc 1.039 tỷ đồng của các khoản nợ phải thu, góp vốn, cho vay, đầu tư.

Đồng thời, HSX cũng cho rằng dù có lợi nhuận, các khoản lỗ lũy kế của Ocean Group còn lớn, và vẫn còn vấn đề ngoại trừ, nhấn mạnh đã tồn tại trước đây với báo cáo tài chính công ty.

Nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm nay của Ocean Group tiếp tục nhận ý kiến ngoại trừ, công ty sẽ rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc.

Tại công văn gửi HSX để giải trình, ban lãnh đạo Ocean Group cho biết đang nỗ lực từng bước trong việc khắc phục, giảm dần số lượng, giá trị của các ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên báo cáo tài chính. Cụ thể, năm 2018, báo cáo tài chính kiểm toán nhận đến 5 ý kiến ngoại trừ nhưng giảm dần qua thời gian và đến báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm chỉ còn 1 ý kiến.

Đối với ý kiến ngoại trừ liên quan các khoản nợ phải thu, góp vốn, cho vay, đầu tư với tổng số dư nợ gốc 1.039 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 296 tỷ đồng bị đơn vị kiểm toán cho rằng không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi, Ocean Group cho hay đây là các khoản phải thu có tính lịch sử của công ty tồn tại từ năm 2014.

Công ty và các đơn vị thành viên đang thực hiện các thủ tục thu hồi, hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan đến các khoản công nợ này. Tháng 7/2020, đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty đã ra nghị quyết về việc xóa một số khoản nợ và chủ trương bán nợ.

Theo đó, doanh nghiệp đang thực hiện tái cơ cấu các khoản mục đầu tư và công nợ, thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ, tìm kiếm đối tác để bán nợ nhằm thu hồi tối đa các tài sản nhằm giảm, xóa bỏ ý kiến ngoại trừ trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

z2759028514916-5ecb245486e83f5bdb246764346f3b58-1631533162.jpg

Chủ hãng kem Tràng Tiền cho biết từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động của các đơn vị thành viên trong tập đoàn. Công ty đã thực hiện việc tái cơ cấu tài chính một số khoản đầu tư, phương án xử lý một số khoản công nợ phải thu và thực hiện các phương án khác nhau để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh nên vẫn đạt lợi nhuận dương trong thời gian qua để giảm dần số lỗ lũy kế.

Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục tập trung vào các mảng sản xuất kinh doanh chính, thu hồi hoặc bán các khoản công nợ khó đòi, tiếp tục tìm kiếm đối tác thoái vốn một số khoản đầu tư chưa hiệu quả tạo nguồn lực cho các dự án trọng tâm, thanh toán các khoản công nợ nhằm khắc phục các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong năm 2021 và giảm các khoản lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính.

Theo báo cáo tài chính của doanh nghiệp, 6 tháng đầu năm Ocean Group ghi nhận 224 tỷ đồng doanh thu, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đã giảm hơn 8 lần, đạt hơn 15,5 tỷ đồng.

Lý do chính khiến lợi nhuận công ty giảm mạnh nửa đầu năm nay do không còn ghi nhận khoản doanh thu cao đột biến từ hoạt động tài chính như kỳ trước.

Theo đó, nửa đầu năm 2020, tập đoàn này thu về tới 272 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, đóng góp chủ yếu trong đó là tiền lãi đến từ việc bán cổ phần tại 2 công ty con là Công ty Cổ phần Dịch vụ hỗ trợ và Phát triển Đầu tư và Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Suối Mơ.

Theo Văn Hưng/Zing